Kontaktirajte nas
Kontakt
Dokumentacija za kreditiranje
Potrebno vam je kreditiranje projektne i ostale investicijske dokumentacije?

Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju u izradi poslovnih planova i investicijskih studija.
Dokumentacija za kreditiranje
Zaposlenici Međunarodne agencije za razvoj mogu vam pomoći u pripremi projektne i investicijske dokumentacije za kreditiranje za sve vrste projekata.
 
Korisnici kredita mogu biti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove.
 
Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora. Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije i to:
 • idejno rješenje,
 • istražni radovi; dokumentaciju i troškove provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • strateška procjena utjecaja na okoliš,
 • studija utjecaja na okoliš,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • idejni projekt,
 • elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom,
 • elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta,
 • glavni projekt, izvedbeni projekt,
 • tipski projekt,
 • projekt uklanjanja,
 • troškovnik,
 • poslovni plan/predinvesticijska/ investicijska studija,
 • energetski certifikat,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole,
 • dokumentacija za nadmetanje za odluku o odabiru projektanata/izvođača/nadzornog inženjera/revidenta,
 • trošak ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • i sva ostala dokumentacija potrebna za provedbu investicijskog projekta.
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr